Paard in de wei

Transfers & Veilingen

De veulens worden voor de middellange termijn of middellange tot lange termijn aangehouden. Na 3 jaren organiseren wij veilingen waarbij participanten, investeerders en alle geïnteresseerden fysiek aanwezig kunnen zijn of de veiling kunnen volgen via een live-stream op internet. Na de veiling, word uw deel (5%) van de opbrengst aan uw uitgekeerd.

Tussentijds; op korte of korte tot middellange termijn, heeft u de mogelijkheid om uw klein-aandeel over te hevelen c.q. te verkopen aan een nieuwe investeerder. Deze mogelijkheid is er twee maal in het jaar, vanaf de 14e dag na de geboorte; tussen 14e dag en 28e dag na geboorte van veulen. Het is van belang dat u dit een aantal dagen van te voren aan ons laat weten, zodat de rekening(4,5%) van de veulenverzekering naar de nieuwe participant kan worden gestuurd.

Daarbij is het belangrijk om te weten dat er elke 6 maanden de mogelijkheid is om uw klein-aandeel over te hevelen, oftewel te verkopen tijdens de door Farmers Proud georganiseerde avonden.

De merries binnen de unieke fokkerij van Farmers Proud worden tussentijds of na verloop van tijd niet verkocht – maken geen transfer. We selecteren drachtige merries en wanneer deze na verloop van tijd niet meer vruchtbaar blijken te zijn, komen ze in de ‘stable of fame’ met maximaal 8 merries te staan waar voldoende rust en comfort aanwezig is. Deelnemers hoeven hiervoor geen financiële bijdrage te leveren.

Onder projecten kunt u hierover meer info vinden.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale beleving te bieden.